Bao tay Domino chính hãng gắn cho xe máy ghi dông 22mm

400.000,0

Bao tay Domino chính hãng.

Bao tay Domino được chế tạo với cao su mềm.

Cho mọi loại xe có đường kính ghi đông phi 22mm.