Nhớt Fuchs Silkolene Pro 4 10W40 XP Cho Xe Máy

270.000,0

  • Nhớt Fuchs Silkolene có đặc tính chạy êm mát máy.
  • Phù hợp với tất cả các loại xe số và xe tay côn
  • Sản xuất tại Anh