Cùm tay côn Racing Boy cho Satria-Raider-Fi-Winner-Sonic

950.000,0

  • Cùm tay côn Racing Boy
  • Gắn được cho mọi loại xe côn tay
  • Thiết kế chống gãy